İngilizce seviyesini, uluslararası geçerliliği olan IELTS, TOEFL vb. sınavlar aracılığı ile belgelemek isteyenlere yönelik oluşturulmuş programlardır.

Bu sınavlara  akademik eğitim almak, göçmenlik almak yada uluslararası şirketlerde kariyer yapmak gibi çok çeşitli amaçlarla başvurulduğundan hedeflenen puanlar da çok çeşitli olmaktadır. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak çok esnek eğitim programları hazırlanmıştır.

Öğrencilerin seviyelerine uygun şekilde oluşturulan sınıflarda, söz konusu sınavlara yönelik olarak;

  • Gramer ve dil bilgisinin doğru kullanımı,
  • Okuma, yazma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Kelime dağarcığının geliştirilmesi,
  • Konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

Doğru yapılandırılmış programlar ve gelişmiş sınav stratejileri  sayesinde gireceğiniz sınava tam olarak hazır olacaksınız.